รถแบรนด์ใหม่วางใจได้ไม่?

ทำความเข้าใจปัญหาทางเทคนิคขอรถใหม่และค่ายรถรุ่นใหม่มักมีปัญหาจริงหรือไม่ค่ายไหนมีประสบการณ์และนโยบายการแก้ไข ดีกว่ากัน