เกี่ยวกับเรา

auto.co.th เว็บไซต์ยานยนต์จัดทำโดยบริษัท วี-ลิซึ่ม จำกัด( we-lism )บรรณาธิการโดยยุทธพงษ์ มีเนื้อหาสำคัญคือ ข่าว:ประกอบไปด้วย ข่าวในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง รายงานพิเศษเบื้องหน้าเบื้องหลังของบุคคลวงการยานยนต์  auto.co.th เน้นแนวทางผู้สร้างสรรค์ สร้างความสำเร็จให้สังคมยานยนต์ ความแตกต่างที่เราสร้างสรรค์ขึ้นเน้นประโยชน์ของผู้บริโภค หัวข้อต่างๆ มุ่งให้ข้อมูลเพื่อการเลือกซื้อสามารถอ้างอิงได้ เชื่อถือได้ การทดสอบรถ "ผลการทดสอบ"เราใช้องค์ความรู้ทางเทคนิคที่มีอยู่ ในการ ตัดสินใจ โดยเน้นเนื้อหามุ่งตรงไปยัง ผู้บริโภคเป็นสำคัญ เราพร้อมรับการสนับสนุนจากทุกท่าน ขอบคุณที่ติดตาม www.auto.co.th ท่องโลกยานยนต์ Facebook Live  Youtube/auto.co.th