คำศัพท์น่ารู้ก่อนดูสเปครถยนต์ไฟฟ้า

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลภาษาไทย:หมวดแบตเตอรี่ ซึ่งนำมาเรียบเรียงในหัวหข้อที่เกี่ยวกับ แบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า BEV (Battery Electric Vehicle)

 1. Battery – แบตเตอรี่ (อ่านคำอธิบายเพิ่ม ที่นี่…)
 2. Lithium-ion Battery – แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
 3. Capacity – ความจุ (ของแบตเตอรี่)
 4. Charge – การชาร์จ (เติมพลังงานให้แบตเตอรี่)
 5. Discharge – การถ่ายไฟ (การใช้พลังงานจากแบตเตอรี่)
 6. State of Charge (SOC) – ระดับพลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่
 7. Charging Port – ช่องเสียบสายชาร์จ (ของรถยนต์)
 8. Battery Management System (BMS) – ระบบการจัดการแบตเตอรี่
 9. Cell – เซลล์ (ของแบตเตอรี่)
 10. Module – โมดูล (กลุ่มของเซลล์แบตเตอรี่)
 11. Pack – แพ็ค (ชุดแบตเตอรี่ที่มากับรถยนต์)
 12. Energy Density – ความหนาแน่นพลังงาน (ในแบตเตอรี่)
 13. Rapid Charging – การชาร์จแบบเร่งด่วน
 14. Slow Charging – การชาร์จแบบช้า
 15. Battery Lifespan – อายุการใช้งานของแบตเตอรี่
 16. Cell Balancing – การทำให้เซลล์แบตเตอรี่สมดุลกัน
 17. Overcharge – การชาร์จเกิน (ควรหลีกเลี่ยง)
 18. Overdischarge – การใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เกิน (ควรหลีกเลี่ยง)
 19. Thermal Management – การจัดการความร้อนของแบตเตอรี่
 20. Range Anxiety – ความกังวลในเรื่องของระยะทางที่แบตเตอรี่สามารถวิ่งได้

บางครั้งศัพท์แต่ละคันแต่ละยี่ห้อก็มีคำเรียกแตกต่างกันอีก หวังว่าคำศัพท์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า(BEV) และช่วยให้คุณทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า”รถแห่งอนาคต”ได้ง่ายขึ้น

- Advertisement -spot_imgspot_img

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img