นายกคนใหม่ สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถใหม่ฯ เผยนโยบายสมาคมฯ

สมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถใหม่ฯ เผยนโยบายนายกคนใหม่ ต่อต้านรถนำเข้าผิดกฎหมาย รวมถึงรถยนต์หนีภาษี พร้อมเตรียมตั้งศูนย์รับร้องเรียนทุกปัญหารถนำเข้า
 
art_42302894
นายสมศักดิ์ ศรีรัตนประภาส ในฐานะนายกสมาคมผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่แห่งประเทศไทย เปิดเผยหลังได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสมาคมฯ ให้ดำรงตำแหน่งนากยกสมาคมฯ คนใหม่ โดยระบุว่า สมาคมฯ มีนโยบายที่ชัดเจน ในการรณรงค์ไม่ให้สมาชิกของสมาคมฯ กระทำผิดกฎหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค ว่ารถยนต์ที่นำเข้าและจำหน่ายโดยผ่านบริษัที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะไม่เป็นรถยนต์ที่ผิดกฎหมายแน่นอน
สำหรับการทำงานในวาระนี้ สมาคมฯ มีนโยบายในการประสานงานกับภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจกับการนำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ใหม่จากต่างประเทศ ให้มากขึ้น โดยที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ.ที่ดำเนินการปัญหาขั้นตอนการจัดเก็บอัตราภาษีใหม่ ที่คำนวณจากค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อย
นอกจากนี้ สมาคมฯ มีนโยบายจัดตั้งศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องเรียน หรือร้องทุกข์ต่างๆ ของผู้บริโภค ที่ประสบปัญหาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขาย จากบริษัทผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์จากต่างประเทศ ขณะเดียวกัน ก็เตรียมจัดกิจกรรมให้แก่สมาชิก รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป
[fblike]

 
 
 

Related articles

Comments

Share article

spot_img
spot_img

Latest articles

Newsletter