Friday, June 21, 2024
Homeข่าวข่าวในประเทศมิตซูฯเปิดสนามทดสอบรถแห่งแรกในไทย

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส เปิดสนามทดสอบรถยนต์ในประเทศไทย แห่งแรกนอกประเทศญี่ปุ่นเสริมความแข็งแกร่งให้งานวิจัยและพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
8 พฤษภาคม 2558 – ชลบุรี, บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีเปิดสนามทดสอบรถยนต์มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในประเทศไทย นับเป็นสนามทดสอบรถยนต์แห่งแรก ที่ตั้งอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น ตามแผนงานเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย พร้อมเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของผลิตภัณฑ์มิตซูบิชิ เพื่อตลาดประเทศไทย กลุ่มอาเซียน และตลาดอื่นๆ ทั่วโลก โดยมี นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายริวโกะ นาคาโอะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น รับผิดชอบส่วนงานกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วย นายโมะริคาซุ ชกคิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดสนามทดสอบรถดังกล่าว ณ อ. ศรีราชา จ.ชลบุรีIMG_20150508_094205
นายริวโกะ นาคาโอะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น รับผิดชอบส่วนงานกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์กล่าวถึงความสำคัญของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยว่า “ขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่วางนโยบายอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ ส่งผลให้มิตซูบิชิ มอเตอร์ส สามารถเติบโต และพัฒนาธุรกิจของตนเอง โดยมีประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่ง สำหรับแผนงานเสริมสร้างความแข็งแกร่งของหน่วยงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยครั้งนี้ จะช่วยให้เราสามารถสร้างทีมวิศวกร และสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลไทยในการขยายการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาได้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จะให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เสมือนเป็นหนึ่งในเสาหลักของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส เราพร้อมจะเติบโตและพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยไปพร้อมกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย”IMG_20150508_105944
นายโมะริคาซุ ชกคิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า จนถึงปัจจุบัน เราได้พิสูจน์แล้วว่า มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เป็นฐานการผลิตและส่งออกเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส เทียบเท่าประเทศญี่ปุ่น การเปิดสนามทดสอบรถยนต์ในวันนี้ เป็นความก้าวหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ในแผนงานการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ซึ่งพนักงานของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยทุกคน ควรภาคภูมิใจที่เราได้รับเลือกให้ทำหน้าที่สำคัญอีกครั้ง เพื่อมิตซูบิชิ มอเตอร์ส กรุ๊ป”IMG_20150508_125919
สนามทดสอบรถยนต์ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในประเทศไทย ก่อสร้างบนพื้นที่ 95 ไร่ (ประมาณ 152,000 ตารางเมตร) แบ่งการทดสอบออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ สนามทดสอบอเนกประสงค์ การทดสอบเสียงรบกวน-การสั่นสะเทือน-ความกระด้าง (Noise / Vibration/ Harshness หรือ NVH) การทดสอบเชิงวิเคราะห์ และ สนามขับขี่รูปวงรีความยาว 1,500 เมตร นอกจากนี้ยังมีการจำลองพื้นผิวถนนรูปแบบต่างๆ เพื่อการทดสอบด้านความรู้สึกในการขับขี่ ขณะที่ฟังก์ชั่นการทดสอบเชิงวิเคราะห์นั้น มีรูปแบบเดียวกับสนามทดสอบรถของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ผลการทดสอบของทั้งสองที่มีมาตรฐานเดียวกันIMG_20150508_100816
สนามทดสอบรถยนต์มิตซูบิชิ มอเตอร์ส แห่งใหม่ในประเทศไทยนี้ สามารถทำการทดสอบได้หลายรูปแบบ รวมถึง การประเมินประสิทธิภาพในการขับขี่ที่หลากหลาย การตรวจสอบความสามารถในการใช้งานจริง การทดสอบสำหรับพื้นที่เขตร้อน ในระหว่างฤดูหนาวที่ประเทศญี่ปุ่น การเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา

Invalid Displayed Gallery

Advertisements
Advertisements
- Advertisment -
Advertisements

Must Read

% SOH เช็คสุขภาพแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

SOH หรือ State of Health คือ ค่าที่ใช้วัดสภาพความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า (EVs: Electric Vehicles) ค่านี้จะแสดงในรูปเปอร์เซ็นต์ (%) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการเก็บพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ใหม่ที่เพิ่งผลิตออกมาค่า % SOH นั้นมีความสำคัญมากเพราะมันจะบอกได้ว่าแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้านั้นมีความสามารถในการทำงานมากน้อยเพียงใด และมีแนวโน้มที่จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อไร คำอธิบายเชิงเทคนิค ความจุที่เหลือ (Remaining Capacity): ความจุที่เหลือ...