ดูให้รู้ EV Range- ระยะทางวิ่งมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้า

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

มาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระยะการวิ่งต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้งหรือ เรียกว่า EV Range ซึ่งจะบ่งบอกว่า เวลาเราขับรถยนต์ไฟฟ้า แล้วจะมีระยะทางขับเคลื่อนได้มากน้อยเท่าไร ก่อนที่จะต้องชาร์จใหม่อีกครั้งมาตรฐานและขั้นตอนการทดสอบเฉพาะอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาค

“มาตรฐานEV Range”เป็นวิธีการวัดมาตรฐานที่ใช้ในการวัดและรายงานช่วงการขับขี่ของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความเร็วของรถ สภาพการขับขี่ และการตั้งค่าการควบคุมสภาพอากาศEV Range มีหลายแบบมากมายเพราะแต่ล่ะประเทศโดยเฉพาะผู้ผลิตรถยนต์ก็กำหนดกำหนดกติการูปแบบการทดสอบขอตัวเองขึ้นมา

การกำหนดมาตรฐาน EV Range แต่ละชนิดอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังนี้:

 1. มาตรฐานของหน่วยการวัด:
  • ส่วนมาก มาตรฐาน EV Range จะถูกกำหนดในหน่วยกิโลเมตร (km) ซึ่งเป็นหน่วยที่นิยมใช้ในการวัดระยะทางในหลายประเทศ แต่ในบางพื้นที่อาจใช้ไมล์ (miles) ในการระบุระยะทางของรถยนต์ BEV แทน
 2. เงื่อนไขการทดสอบ:
  • มาตรฐาน EV Range แต่ละชนิดจะต้องอ้างอิงถึงเงื่อนไขการทดสอบที่มีการกำหนดไว้ ซึ่งอาจครอบคลุมการทดสอบในสภาพแวดล้อมปกติหรือในสภาพที่เป็นที่ยากลำบากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการใช้งานจริง
 3. สภาพแวดล้อมในการทดสอบ:
  • มาตรฐาน EV Range จะต้องระบุสภาพแวดล้อมในการทดสอบ เช่น การทดสอบในเมืองหรือในท้องถิ่น การทดสอบในทางหลวงหรือทางด่วน การทดสอบในสภาพที่เป็นที่ลาดชัน หรือการทดสอบในสภาพอากาศที่แตกต่างกัน
 4. การใช้พลังงานในการทดสอบ:
  • มาตรฐาน EV Range อาจระบุวิธีการใช้พลังงานในการทดสอบ รวมถึงสภาพอากาศและการใช้ระบบเครื่องทำความร้อนหรือระบบการทำความเย็นในรถยนต์ BEV ที่อาจมีผลต่อการสร้างความแม่นยำในการระบุระยะทาง
 5. ระดับความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่:
  • ระดับความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ในการทดสอบอาจมีผลต่อ EV Range ที่รถยนต์ BEV สามารถวิ่งได้ แบตเตอรี่ที่มีความจุสูงและประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานสูง อาจช่วยเพิ่มระยะการใช้งานของรถยนต์ได้
 6. ประสิทธิภาพของระบบการขับเคลื่อน:
  • ระบบการขับเคลื่อนในรถยนต์ BEV มีบทบาทสำคัญในการให้ความหนาแน่นพลังงาน ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของระบบการขับเคลื่อนจะส่งผลต่อ EV Range ของรถ

มาตรฐาน EV Range มีหลายมาตรฐานตามที่แต่ละหน่วยงานหรือสมาคมอุตสาหกรรมกำหนด สำหรับประเทศและพื้นที่ที่มีการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (BEV) มาก ๆ อาจมีมาตรฐานที่เป็นที่นิยมมากขึ้น นี่คือตัวอย่างของมาตรฐาน EV Range ที่มีอยู่:

 1. EPA (Environmental Protection Agency) Range: มาตรฐานนี้ใช้ในสหรัฐอเมริกา โดยหน่วยงาน EPA จัดทำเกณฑ์การทดสอบและรายงาน EV Range สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายในตลาดสหรัฐอเมริกา
 2. WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) Range: มาตรฐานนี้ใช้กับประเทศในยุโรป มาตรฐาน WLTP มีเงื่อนไขการทดสอบที่คล้ายกับสภาพการขับขี่ในที่จริง และรายงาน EV Range ที่ใกล้เคียงกับสภาพการใช้งานจริง
 3. NEDC (New European Driving Cycle) Range: ก่อนหน้านี้ มาตรฐาน NEDC ใช้เป็นมาตรฐานในยุโรป แต่ถูกแทนที่ด้วยมาตรฐาน WLTP เพื่อให้ความแม่นยำและสอดคล้องกับสภาพการใช้งานในที่จริงมากขึ้น
 4. JC08 (Japan Cycle) Range: มาตรฐานนี้ใช้ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีเงื่อนไขการทดสอบและรายงาน EV Range ที่ใกล้เคียงกับสภาพการใช้งานจริง
 5. China NEDC Range: มาตรฐานนี้ใช้ในประเทศจีน หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงมาตรฐานเป็น China WLTP Range เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับเงื่อนไขการขับขี่ในที่จริงมากขึ้น

การกำหนดมาตรฐาน EV Range เป็นสิ่งที่สำคัญในการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อรถยนต์ BEV และส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อให้รถยนต์ไฟฟ้ามีความเป็นอิสระและความเหมา

- Advertisement -spot_imgspot_img

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img