สถานีชาร์จรถไฟฟ้าพร้อมให้บริการ 10 จุด

กฟน. ขยายสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทั่วเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมให้บริการ 10 แห่ง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)  ประกาศแผนขยายสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารวม 10 สถานีทั่วกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมให้บริการและรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า  และเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการเทคโนโลยีเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (Quick Chargers for Electric Vehicles) MEA Photo
โดยนายรัตนโรจน์ ทวีสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแห่งอนาคตของคนเมือง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวง โดย กฟน. มีแผนในการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน  20 คัน ในระหว่างปี 2555 – 2558 ซึ่งปัจจุบัน กฟน. ได้จัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งสิ้นแล้ว 10 คัน เพื่อนำมาใช้งานในกิจการภายใน ตลอดจนได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 10 สถานี ที่สำนักงานเขตของการไฟฟ้านครหลวง ได้แก่ การไฟฟ้า นครหลวง สำนักงานใหญ่ เพลินจิต, การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ, เขตสามเสน, เขตบางขุนเทียน, เขตลาดกระบัง, เขตบางเขน, เขตบางใหญ่, เขตราษฎร์บูรณะ, เขตสมุทรปราการ และฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ บางพูด โดยปัจจุบันสถานีชาร์จไฟฟ้าทั้ง 10 แห่ง พร้อมให้บริการแก่ประชาชนแล้ว
อย่างไรก็ตาม กฟน. ยังคงพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเครื่องชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดำเนินโครงการ The Feasibility Study on Quick Chargers for Electric Vehicles ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เอบีบี จำกัด ในการสนับสนุนเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (Quick Chargers for Electric Vehicles) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อการศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าแรงดัน 3 เฟส 380 โวลต์ กระแสไม่เกิน 100 แอมป์ แปลงไฟฟ้าให้เหมาะกับรถยนต์ไฟฟ้า ใช้เวลาในการชาร์จไฟไม่เกิน 30 นาที พร้อมรองรับการใช้งานของประชาชนในอนาคต

Related articles

Comments

Share article

spot_img
spot_img

Latest articles

ADVER