Wednesday, July 17, 2024

อีตั้น อิมปอร์ท เคาะแผนรับมือปัจจัยลบตลาดรถนำเข้า

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img
นายพีรศุษม์  ตันติยันกุล  กรรมการผู้จัดการ อีตั้น อิมปอร์ท กรุ๊ป-2
พีรศุษม์ ตันติยันกุล กรรมการผู้จัดการ อีตั้น อิมปอร์ท กรุ๊ป

อีตั้น รับมือการนำเข้ารถยนต์ปี2559 พร้อมวางแผนการตลาดแนวใหม่เพื่อสร้างยอดขาย       อีตั้น อิมปอร์ท กรุ๊ป ผู้จำหน่ายรถยนต์นำเข้าอิสระพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานมากว่า 22 ปี แถลงผลประกอบการปี 2558 สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ยอดขายรวมรถทุกประเภทในปี 2558 ได้ จำนวน 504 คัน เติบโตเพิ่มขึ้น16 % ( ยอดปี 2557 435 คัน ) พร้อมตั้งเป้ายอดขายปี2559ไว้ 504 คัน
     รับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
นายพีรศุษม์ ตันติยันกุล กรรมการผู้จัดการ อีตั้น อิมปอร์ท กรุ๊ป กล่าวว่า ผลกระทบปี2559 จากการปรับโครงสร้างของการจัดเก็บภาษีรถยนต์นำเข้าและการปรับแผนธุรกิจของอีตั้น สถานการณ์ 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทรถยนต์ นำเข้าอิสระได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกอื่นๆ ทุกบริษัทต่างได้รับผลกระทบส่งผลทำให้หลายบริษัทต้องปิดตัวลง และในปี 2559 นี้ โครงสร้างการจัดเก็บภาษีได้ถูกปรับเปลี่ยนจากภาครัฐจากหลักการเดิมที่เก็บภาษีสรรพสามิตจากประเภทและขนาดความจุของเครื่องยนต์นั้นได้มาจัดเก็บเป็นภาษีรถยนต์อ้างอิงจากการปล่อยมลพิษหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 แทน “เราทราบล่วงหน้าว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักการเก็บภาษีในลักษณะนี้เกิดขึ้น ก็ถือว่าเป็นสัญญานเตือนให้เราเตรียมรับมือกับแนวทางการปฏิบัติตัวใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น ”
      ภาษีใหม่ยังไม่ลงตัว
ปัจจุบัน เกณฑ์ภาษี นี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง สมอ. กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต และผู้ประกอบการ จึงทำให้หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติยังไม่ลงตัว”
ทุกส่วนก็พยายามหารือกันหลายครั้งมากเพื่อปรับแก้แนวทางปฏิบัติเพื่อให้หลักเกณฑ์ใหม่นี้สามารถปฏิบัติได้จริงและสะดวกกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนของอีตั้นนั้นรถที่เราจำหน่ายส่วนมากนั้นจะเป็นรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสาร ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน เครื่องยนต์เบนซิน 2,000-2500 ซีซี ตามค่าอ้างอิงจากโรงงานผู้ผลิตประกาศมาว่ารถประเภทนี้ปล่อยค่าไอเสียหรือ CO2 อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 200 q/km แต่ปัจจุบันค่าไอเสีย CO2 ในรุ่นรถที่เรานำไปทดสอบนั้นยังมีค่าที่สูงกว่าค่าอ้างอิงจากโรงงานผู้ผลิต
      ปรับแผนธุรกิจรับมือ
บริษัทได้มีการวางวางแผนรองรับสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปคือ
1.การจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในช่วงดำเนินการเสียภาษี
การจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในช่วงที่ดำเนินการทดสอบรถและยื่นภาษี เนื่องจากเรามีความกังวลเพราะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีนี้เป็นเรื่องใหม่ อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าทางเราจึงได้สต็อคสินค้าพร้อมจำหน่ายและส่งมอบแก่ลูกค้าในปริมาณที่มากพอที่จะจำหน่ายจนถึงเดือนเมษายน 2559
“ณ เวลานั้นผมเชื่อว่าทุกอย่างจะลงตัวมากขึ้นและเราก็จะสามารถนำรถใหม่เข้ามาจำหน่ายได้ทันท่วงทีและสามารถทำยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้ได้”
ในส่วนของการให้บริการหลังการขายคือศูนย์บริการในปีที่ผ่านมายังคงสามารถที่บริหารงานให้เติบโตขึ้นถึง 20 % คือ 130 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากเมื่อปี 2558โดยได้เปิดรับบริการซ่อมรถแก่รถทุกค่ายซึ่งเมื่อลูกค้าได้มาใช้บริการแล้วได้รับความพึงพอใจและไว้วางใจทำให้ตัวเลขในเรื่องของบริการหลังการขายนั้นเติบโตขึ้นในปีที่แล้ว และในปี 2559 นี้ บริษัทตั้งเป้าที่จะโตเพิ่มขึ้นอีก 20 %”
      2. การจัดเตรียมรถเพื่อไปทดสอบให้ได้ค่า CO2 ใกล้เคียงกับค่าอ้างอิงจากโรงงานผู้ผลิต
การส่งรถยนต์รุ่นที่เรานำเข้ามาจำหน่ายไปทดสอบค่า CO2 เพื่อให้ใกล้เคียงกับค่าอ้างอิงจากโรงงานผู้ผลิตโดยเร็วที่สุด ในเบื้องต้นนั้นบริษัทได้รับคำแนะนำจากวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญให้นำรถไป RUN IN เพื่อให้ได้ค่า CO2 ให้ใกล้เคียงกับค่าอ้างอิงจากโรงงานผู้ผลิตมากที่สุดซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 นี้
ส่วนเครื่องไฮบริดนั้นจะต้องเป็นเรื่องต่อไปที่เราต้องนำรถไปทดสอบเนื่องจากการทำงานของระบบไฮบริดนั้นมีเรื่องของระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นขั้นตอนการตรวจสอบต้องแตกต่างออกไปอีกโดยจะต้องทดสอบให้ได้ค่าของการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าและได้ค่าระบบของเครื่องยนต์ (น้ำมัน) ซึ่งในขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมสินค้าเพื่อส่งเข้าทดสอบเช่นกัน
“ในช่วงนี้เราได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเพื่อให้ได้ค่า CO2 ตามเกณฑ์อ้างอิงจากโรงงานผู้ผลิตให้มากที่สุดครับ ผมก็คิดว่าป็นทางออกที่ดีคือถ้าการที่เราสามารถใช้ค่า CO2 อ้างอิงจากต่างประเทศได้เลยนั้น จะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเสียภาษีและสามารถออกรถเพื่อจำหน่ายได้เร็วขึ้น”
       เปิดแผนตลาด Tech. Too Lifestyle
         นางอัจฉรีย์ ตันติยันกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด อีตั้น อิมปอร์ท กรุ๊ป กล่าวถึงการดำเนินการตามแผนงานการตลาดสำหรับปี2559 ว่า  แผนการตลาดของอีตั้นในปีนี้เราได้ปรับเปลี่ยนแผนการตลาดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากที่สุดโดยการใช้โทรศัพท์มือถือผ่านการสื่อสารระบบออนไลน์เพื่อการรับรู้ข่าวสารที่รวดเร็วและร่วมกิจกรรมง่ายขึ้นด้วยการใช้ APPLICATION เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าอีตั้นที่มีความทันสมัยง่ายต่อการใช้งานในลักษณะของ Digital Member เหมือนผู้ช่วยส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านในการดูแลรถ เช่น บริการจองวันสำหรับมาเข้ารับบริการกับศูนย์อีตั้น ที่สามารถระบุ วัน เวลาได้ล่วงหน้าจากมือถือง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอนและแสดงการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงวันนัดหมาย, เช็คข้อมูลการเข้าตรวจเช็คได้ตลอดเวลา
“อีตั้นพร้อมก้าวเดินเข้าสู่แนวทางการตลาดยุคใหม่ ในการใช้กลยุทธ์ที่เข้าถึงไลฟสไตล์ และตอบโจทย์การใช้ชีวิตลูกค้าที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิตอลมากขึ้น กับการเน้นในเรื่องของการเปิดช่องทางการรับข่าวสารทำได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นผ่านทาง Social Net Work เพราะในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นจะมีไลฟ์สไตล์ใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับโลกออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือถึง 96 % โดยเป็นส่วนของ Smart Phone ถึง 61 % (*2)โดยในปี 2559นี้ บริษัทได้เตรียมบริการรูปแบบใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในยุคดิจิตอลในรูปแบบ APPLICATION ซึ่งลูกค้าสามารถรับข้อมูลทันทีจากโทรศัพท์มือถือ โดยการทำการตลาดในปีนี้ต้องอาศัยความรวดเร็วฉับไวและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าเดิม รวมไปถึงการมุ่งเน้นนำเข้าสินค้าคุณภาพเข้ามาเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าควบคู่ไปกับการพัฒนาศูนย์บริการ พร้อมแคมเปญส่งเสริมขายมอบสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้ารวมถึงให้ความสำคัญกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ตลอดถึงการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม (CSR) ครอบคลุมจนไปถึงการขยายธุรกิจการให้บริการ ETON Choice จำหน่ายรถยนต์มือสอง”
       จัดโปรเต็มดันยอด
       นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์มากมายที่ส่งให้ลูกค้าได้รับทราบตลอดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นเรายังได้เร่งตอบรับความต้องการเรื่องของสินค้าโดยในครึ่งปีแรกบริษัทมีสินค้าใหม่ได้แก่ New RX 200t , New Estima / Voxy , G’s Sport และนอกจากสินค้าและบริการที่ทางเราได้เตรียมพร้อมมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว  บริษัทยังมีกิจกรรมหลายส่วนที่เราได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้ากับโครงการ ETON ‘S FAMILY ซึ่งประกอบไปด้วย บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง / บริการรับนัดและปรึกษาเรื่องรถยนต์ เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ หรือ ส่งรถเทเลอร์เพื่อรับรถมาซ่อมยังศูนย์บริการ
      ETON Family Day กิจกรรมเพื่อมอบความสุขและเป็นการขอบคุณลูกค้าและครอบครัวอาทิเช่น กิจกรรมพาลูกค้าชมภาพยนตร์ที่กำลังได้รับความนิยม , ทัวร์ไหว้พระและอื่นๆ ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดี
      ETON Family ( Drive To Share ) กิจกรรม CSR เพื่อคืนกำไรสู่สังคมได้เริ่มดำเนินงานมาถึง 5 ปีโดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ 2554 โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและต่อยอดทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริมวิธีการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพเมื่ออยู่ในสังคม และเพื่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
การขยายประเภทธุรกิจรถยนต์มือสอง ETON Choice โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ช่วยให้ลูกค้าได้นำรถเก่ามาตีราคาได้ในราคาที่ยุติธรรม และไว้วางใจได้  เป็นการขยายกลุ่มลูกค้าของรถมือสองให้กว้างมากยิ่งขึ้น ภายใต้การบริหารงานของ ETON Choice
      Qualified Used Cars โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายทุกคันนั้นจะรับประกันสินค้านาน 3 เดือน หรือ 5,000 กิโลเมตร /ฟรีบริการ Premium Care Choice ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง โดยรถทุกคันผ่านการตรวจสภาพจากช่างที่มากด้วยประสบการณ์ และลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นรถนำเข้ามาอย่างถูกต้อง
ล่าสุดกับแคมเปญรับหน้าร้อน ETON Hot Summer 2016 โปรโมชั่นช่วงหน้าร้อนมอบสิทธิพิเศษให้แก่ ลูกค้าเมื่อจองรถกับอีตั้นรับสิทธิพิเศษดาวน์ 0 % และหรือผ่อนนานสุดถึง 72 เดือนทั้งรถใหม่และรถยนต์มือสองระยะเวลาตั้งแต่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2559 ซึ่งแผนการตลาดทั้งหมดนี้เรามั่นใจค่ะว่าจะครอบคลุมทั้งความต้องการของลูกค้าทั้งสินค้าและบริการ ตลอดถึงความสะดวกสบายประทับใจในทุกกิจกรรมของอีตั้นที่เรามอบให้ค่ะ” และทั้งหมดนี้คือแนวทางการดำเนินธุรกิจของ อีตั้น อิมปอร์ท กรุ๊ป ในปี 2559นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์บริการและสินค้าที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับพัฒนาการในทุกส่วนขององค์กรทั้งการส่งเสริมการขายสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ และกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ในปัจจุบันพร้อมจำหน่ายแล้วในทุกโชว์รูมทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดปัจจุบันมีทั้ง 4 สาขาคือ ศรีนครินทร์ / รัชดา/เชียงใหม่ และ ขอนแก่น โทร . 02 7899998[fblike]

Advertisements

 

Advertisements
- Advertisement -spot_imgspot_img

Latest news

Advertising

spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img