โตโยต้า รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2018

นายรุ่งโรจน์ ขันชะลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นตัวแทนจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้ารับรางวัลในฐานะแบรนด์ที่ครองความน่าเชื่ออันดับ 1 ในกลุ่มรถยนต์นั่งประจำปี 2018
จากนายปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่ง ประเทศไทย ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำใน ตลาดรถยนต์นั่งอย่างต่อเนื่องเป็นปี ที่ 12 ในงาน “Thailand’s Most Admired Brand 2018” เมื่อวันพุธที่ 14
มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศศินทร์ฮอลล์ อาคารศศปาฐศาลา ชั้น 9 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

Related articles

Comments

Share article

spot_img
spot_img

Latest articles

ADVER