ราคาอีซูซู2023

ราคาอัพเดท กระบะอีซูซู สามารถตรวจสอบได้ที่นี่

 

ราคา อีซูซุ ดีแมคซ์ 2023

รุ่นเกรดราคา(บาท)เครื่องยนต์กำลังแรงบิดเครื่อง/เกียร์/วันเปิดตัว
V-Cross 4x4
วี-ครอส 4x4 4 ประตูM-สีขาวมุก
1,264,0004JJ3-TCX140kw(190/3600)450/1600-26003.0 Ddi 6A/T6 ตุลาคม 2566
M-สีเมทาลิค1,257,0004JJ3-TCX140kw(190/3600)450/1600-26003.0 Ddi 6M/T
วี-ครอส 4x4 4 ประตูZP-สีขาวมุก1,156,0004JJ3-TCX140kw(190/3600)450/1600-26003.0 Ddi 6M/T
ZP-สีเมทาลิค1,149,0004JJ3-TCX140kw(190/3600)450/1600-26003.0 Ddi 6M/T
วี-ครอส 4x4 4 ประตูZ-สีขาวมุก1,041,0004JJ3-TCX140kw(190/3600)450/1600-26003.0 Ddi 6M/T
Z-สีเมทาลิค1,034,0004JJ3-TCX140kw(190/3600)450/1600-26003.0 Ddi 6M/T
วี-ครอส 4x4 2 ประตูZ-สีเมทาลิค917,0004JJ3-TCX140kw(190/3600)450/1600-26003.0 Ddi 6M/T
D-Max Cab4
ดีแมคซ์ แค็บโฟร์S-สีธรรมดา731,000RZ4E-TC110kw(150/3600)350/1800-36001.9 Ddi 6M/T
S-สีเมทาลิค738,000RZ4E-TC ""1.9 Ddi 6M/T
ดีแมคซ์ แค็บโฟร์ S-สีธรรมดา771,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
S-สีเมทาลิค778,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
ดีแมคซ์ แค็บโฟร์L-สีธรรมดา809,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6M/T
L-สีเมทาลิค816,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6M/T
ดีแมคซ์ แค็บโฟร์L-สีธรรมดา849,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
L-สีเมทาลิค856,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
ดีแมคซ์ แค็บโฟร์Z-สีธรรมดา875,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6M/T
Z-สีเมทาลิค882,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6M/T
D-Max Space Cab
ดีแมคซ์ สเปซแค็บS-สีธรรมดา650,000RZ4E-TC110kw(150/3600)350/1800-36001.9 Ddi 6M/T
S-สีเมทาลิค657,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6M/T
ดีแมคซ์ สเปซแค็บS-สีธรรมดา690,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
S-สีเมทาลิค697,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
ดีแมคซ์ สเปซแค็บS-สีธรรมดา673,0004JJ3-TCX140kw(190/3600)450/1600-26003.0 Ddi 6M/T
S-สีเมทาลิค680,0004JJ3-TCX140kw(190/3600)450/1600-26003.0 Ddi 6M/T
ดีแมคซ์ สเปซแค็บL-สีธรรมดา713,000RZ4E-TC110kw(150/3600)350/1800-36001.9 Ddi 6M/T
L-สีเมทาลิค720,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6M/T
ดีแมคซ์ สเปซแค็บL-สีธรรมดา753,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
L-สีเมทาลิค760,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
D-Max Spark
ดีแมคซ์ สปาร์ค 4x4 2ประตูS-สีธรรมดา720,0004JJ3-TCX140kw(190/3600)450/1600-26003.0 Ddi 6M/T
S-สีเมทาลิค727,0004JJ3-TCX140kw(190/3600)450/1600-26003.0 Ddi 6M/T
ดีแมคซ์ สปาร์ค 4x2 2ประตูS-สีธรรมดา650,000RZ4E-TC110kw(150/3600)350/1800-36001.9 Ddi 6A/T
S-สีเมทาลิค657,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
ดีแมคซ์ สปาร์ค 4x2 2ประตูS สีธรรมดา 628,0004JJ3-TCX140kw(190/3600)450/1600-26003.0 Ddi 6M/T
S-สีเมทาลิค635,0004JJ3-TCX140kw(190/3600)450/1600-26003.0 Ddi 6M/T
ดีแมคซ์ สปาร์ค 4x2 2ประตูS สีธรรมดา610,000RZ4E-TC110kw(150/3600)350/1800-36001.9 Ddi 6M/T
S-สีเมทาลิค617,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6M/T
ดีแมคซ์ สปาร์ค 4x2 2ประตูB สีธรรมดา577,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6M/T
B-สีเมทาลิค584,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6M/T
ดีแมคซ์ สปาร์คCab Chassis580,000RZ4E-TC"1.9 Ddi 6M/T
ดีแมคซ์ สปาร์คCab Chassis สีธรรมดา540,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6M/T
Cab Chassis รุ่นตู้เย็น545,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6M/T
ดีแมคซ์ Flat Deck (SWB)B สีธรรมดา674,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6M/T
D-Max Hi-lander 2 door
ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 2 ประตูL-สีธรรมดา
758,000RZ4E-TC110kw(150/3600)350/1800-36001.9 Ddi 6M/T
L-สีเมทาลิค765,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6M/T
ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 2 ประตูL-สีธรรมดา
798,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
L-สีเมทาลิค805,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 2 ประตูZ-สีธรรมดา
821,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6M/T
Z-สีเมทาลิค828,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6M/T
ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 2 ประตูZ-สีธรรมดา
861,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
Z-สีเมทาลิค868,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 2 ประตูZP-สีธรรมดา928,000RZ4E-TC"1.9 Ddi 6A/T
ZP-สีเมทาลิค935,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
D-Max Hi-lander 4 door
ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 4 ประตูL-สีขาวมุก
872,000RZ4E-TC110kw(150/3600)350/1800-36001.9 Ddi 6M/T
L-สีเมทาลิค865,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6M/T
ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 4 ประตูL-สีขาวมุก
907,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
L-สีเมทาลิค900,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 4 ประตูZ-สีขาวมุก
939,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6M/T
Z-สีเมทาลิค932,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6M/T
ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 4 ประตูZ-สีขาวมุก974,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
Z-สีเมทาลิค967,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 4 ประตูZP-สีขาวมุก1,012,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6M/T
ZP-สีเมทาลิค1,005,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6M/T
ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 4 ประตูZP-สีขาวมุก1,047,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
ZP-สีเมทาลิค1,040,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 4 ประตูZP-สีขาวมุก1,043,0004JJ3-TCX140kw(190/3600)450/1600-26003.0 Ddi 6M/T
ZP-สีเมทาลิค1,036,0004JJ3-TCX140kw(190/3600)450/1600-26003.0 Ddi 6M/T
ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์1.9 4 ประตูM-สีขาวมุก1,120,000RZ4E-TC110kw(150/3600)350/1800-36001.9 Ddi 6A/T
M-สีเมทาลิค1,113,000RZ4E-TC""1.9 Ddi 6A/T
ดีแมคซ์ ไฮแลนเดอร์ 3.0 4 ประตูM-สีขาวมุก1,151,0004JJ3-TCX140kw(190/3600)450/1600-26003.0 Ddi 6A/T
M-สีเมทาลิค1,144,0004JJ3-TCX140kw(190/3600)450/1600-26003.0 Ddi 6A/T
ราคาอีซูซุ ดีแมคซ์ ไมเจอร์เชนจ์2023