กู๊ดเยียร์ มุ่งเป้าขยายกิจการในไทย

กู๊ดเยียร์ มุ่งเป้าขยายการดำเนินงานเพิ่มผลการผลิตในไทย

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นขยายการดำเนินงานและวางแผนเพิ่มผลการผลิต ณ โรงงานในประเทศไทย เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นต่อผลิตภัณฑ์ยางแบบเรเดียลสำหรับเครื่องบิน
นายฟินบาร์ โอคอนเนอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในขณะที่ฝูงเครื่องบินบนน่านฟ้าทั่วโลกยังคงเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนสูงขึ้น ในอีก 20 ปีข้างหน้า การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ เห็นได้ชัดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กู๊ดเยียร์ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านยางสำหรับเครื่องบิน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขยายธุรกิจให้สอดรับกับความต้องการยางแบบเรเดียลสำหรับเครื่องบินที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ด้วยเช่นกัน”
บริษัทจะจัดการประชุมวิสามัญขึ้นในวันที่ 17 พ.ย. 2559 นี้ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในแผนการต่างๆ ที่ทางคณะกรรมการของบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ บริษัท เอินส์ทแอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินของบริษัท ได้ทำการทบทวนโครงการการลงทุนของคณะกรรมการ และได้ให้ความเห็นว่าเป็นโครงการที่จะนำประโยชน์สูงสุดมาสู่ บริษัทกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
นายโอคอนเนอร์ กล่าวต่อว่า “บริษัทจะเริ่มดำเนินการในระยะแรกของโครงการนี้จากทั้งหมด 3 ระยะ ภายในปี พ.ศ. 2561 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เนื่องจากเครื่องบินพาณิชย์ได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้ยางแบบเรเดียล (radial tire) แทนยางแบบธรรมดา (bias tire)
นอกจากนี้ จากที่มีพนักงานบริษัทกว่า 1,000 คน ในประเทศไทย ได้วางแผนเพิ่มจำนวนพนักงานอีก 100 อัตรา เพื่อรองรับโครงการนี้เมื่อเสร็จสมบูรณ์
[fblike]

Related articles

Comments

Share article

spot_img
spot_img

Latest articles

ADVER