Homeข่าวข่าวในประเทศครม.เคาะหลักการรถยนต์ไฟฟ้า ไร้ตัวเลขลดภาษี

-

วันนี้ (2 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
เรื่อง มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ในประเทศไทย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้
1. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงคมนาคม (คค.) กระทรวงพลังงาน (พน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) สำนักงบประมาณ (สงป.) สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ดำเนินการเพื่อให้มาตรการสนับสนุนการผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยเกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งเน้นการเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์อย่างยั่งยืน
2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กค. คค. วท. และ อก. ดำเนินการเพื่อให้สามารถนำรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ได้จริงภายในเดือนพฤศจิกายน 2559
สาระสำคัญของเรื่อง
อก.รายงานว่า ทิศทางยานยนต์ของโลกที่มุ่งพัฒนาไปสู่การขับขี่สู่ความยั่งยืน (Sustainable Mobility) เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้รถยนต์ที่มีคุณสมบัติ “ สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก ประกอบกับปัญหาความผันผวนของราคาพลังงานและปัญหาโลกร้อน (Global Warming) ทำให้เทคโนโลยียานยนต์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว แรงกดดันด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวส่งผลให้การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์โลกมุ่งไปสู่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Motor Driven) รวมทั้งรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่มีการพัฒนาคุณสมบัติ “สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” ให้ดีขึ้น จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถนำรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า รถยนต์นั่งไฟฟ้า รถยนต์นั่งขนาดเล็ก และรถโดยสารไฟฟ้า) มาใช้ได้จริงอีกด้วย[fblike]
ที่มา:http://www.thaigov.go.th/

Advertisements
Advertisements
- Advertisment -
Advertisements

Must Read

มาสด้าปรับโครงสร้างบริหารรับศึกรถ

มาสด้า ปรับโครงสร้างประจำปี 67 เสริมทัพผู้บริหาร ดันคนเก่งเสริมแกร่งเร่งเครื่องสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เน้นสร้างประสบการณ์ลูกค้า 11 มิ.ย.67 – นายทาดาชิ มิอุระ ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์มาสด้าจากญี่ปุ่น เปิดเผยว่า มาสด้าประกาศเสริมทัพครั้งสำคัญเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต( Competitive Advantage ) การปรับโครงสร้างการบริหารงานองค์กรใหม่ในครั้งนี้...