สภาการค้าไทย ยุโรปพบอุตฯ

เมื่อวันจันทร์ 8 มิ. ย. 2558 ที่ผ่านมา สมาคมการค้าไทย – ยุโรป (Thai-European Business Association ) นำคณะผู้แทน เข้าพบนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่กระทรวงอุตสาหกรรม
นายยูริ ไกเซอร์ ประธาน สมาคมการค้าไทย – ยุโรป (TEBA) เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้แทนเพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทาย ที่ต้องเผชิญกับอุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยานในประเทศไทย ภายใต้การเจรจาธุรกิจไทย-ยุโรป (TEBD) สมาคมการค้าไทย – ยุโรป ได้นำเสนอแพลตฟอร์ม แบบเปิดซึ่งสมาชิก สมาคมการค้าไทย – ยุโรปสามารถที่จะหารือเกี่ยวกับปัญหาและ คำแนะนำในระดับสูง
ผู้แทนจากคณะกรรมการ ของสมาคมการค้าไทย – ยุโรป ยานยนต์และการบินและอวกาศ ยังเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นการ การประชุมร่วมเพื่อแลกเปลี่ยน มุมมอง บรรยากาศทางธุรกิจของไทยในปัจจุบัน รวมถึง การหารือเกี่ยวกับปัญหาในอุตสาหกรรม ที่เผชิญอยู่และปํญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรมได้ใช้โอกาส นำเสนอแผนการปรับปรุงและ ความคืบหน้าเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาอู่ตะเภาเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ แห่งที่ 3 และการพัฒนาศูนย์ทดสอบยานยนต์ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

Related articles

Comments

Share article

spot_img
spot_img

Latest articles

ADVER