เชฟโรเลต ประกาศถอนตัวจากประเทศไทย หลังดำเนินธุรกิจมา20ปี

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

เจนเนอรัล มอเตอร์ส ค่ายรถยักษ์ใหญ่จากอเมริกา เปิดเผยว่า จะยุติการจาหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตในประเทศไทย
ภายในสิ้นปี 2563 ทั้งนี้เป็นการหยุดกิจกรรม อย่างเป็นทางการทั้งด้าน การผลิตและการจัดจำหน่าย ซึ่งถือเป็นการถอนตัวครั้งใหญ่ของธุรกิจอเมริกัน ซึ่งดำเนินกิจการในไทยมาเป็นเวลา 20ปี
กรุงเทพ ประเทศไทย เจนเนอรัล มอเตอร์ส (จีเอ็ม) ประกาศว่าจะยุติการจัดจาหน่ายรถยนต์ เชฟโรเลตในตลาดประเทศไทยภายในสิ้นปี 2563 แต่จะยังคงให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าเชฟโรเลต อาทิ การรับประกันคุณภาพรถยนต์ การซ่อมบารุง และการบริการต่างๆ ผ่านเครือข่ายของศูนย์บริการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเชฟโรเลตทั่วประเทศ
นายแอนดี้ ดันสแตน ประธานกรรมการตลาดเชิงกลยุทธ์ พันธมิตรและผู้แทนจาหน่าย จีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่นส์ กล่าวว่าการถอนเชฟโรเลตออกจากตลาดรถยนต์ประเทศไทยนั้นเป็นการตัดสินใจของจีเอ็ม หลังจากที่มีการขายศูนย์การผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์ของจีเอ็ม ประเทศไทย ในจังหวัดระยองให้แก่ เกรท วอล มอเตอร์ส
“จีเอ็มทราบดีถึงผลกระทบที่จะมีต่อพนักงานและคู่ค้าของเราจากการตัดสินใจครั้งนี้ เราให้คำมั่นที่จะปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราด้วยความเคารพตลอดระยะเวลา การปรับเปลี่ยนนี้” นายแอนดี้ กล่าว
“จีเอ็มได้ประเมินทางเลือกหลายทางในการรักษาเชฟโรเลตไว้ในตลาดประเทศไทย แต่ความเป็นจริงก็คือ หากไม่มีฐานการผลิตในประเทศไทยแล้ว เชฟโรเลตก็ไม่อาจที่จะแข่งขันในตลาดรถยนต์ประเทศไทยได้เลย” นายแอนดี้ กล่าว
นายแอนดี้ กล่าวว่า จีเอ็มได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์โดยละเอียดถึงแผนธุรกิจที่จะจัดสรรโครงการรถยนต์รุ่นใหม่ให้แก่ศูนย์การผลิตในจังหวัดระยอง แต่พบว่าจะมีอัตราการใช้กาลังการผลิตของศูนย์การผลิตแห่งนี้ได้อย่างไม่เต็มที่ ตลอดจนความต้องการสินค้าในตลาดประเทศไทยและตลาดส่งออกที่บริษัทคาดการณ์ไว้นั้น จะมีจำนวนน้อย อีกทั้งยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายประการที่ไม่เอื้อต่อแผนธุรกิจนี้
“การตัดสินใจที่จะยุติการผลิตและการจาหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยนั้นเป็นไปตามกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจทั่วโลกของจีเอ็ม และขอบข่ายการจัดสรรเงินทุนภายในองค์กรของเรา”นายแอนดี้กล่าว
“การตัดสินใจในครั้งนี้ไม่ได้สะท้อนถึงศักยภาพและความสามารถของทีมงานในประเทศไทย รวมถึงผู้จัดจำหน่าย  แต่อย่างใด ผมต้องขอขอบคุณพวกเขาที่ทำงานและให้การสนับสนุนจีเอ็มรวมถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยมาโดยตลอด นอกจากนี้ ผมต้องขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของจีเอ็ม มาอย่างยาวนานในตลาดรถยนต์ที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูงมาก ในประเทศไทย” นายแอนดี้ระบุ
 ขายโรงงานให้เกรท วอล
รายงานข่าวระบุว่า จีเอ็ม และเกรท วอล มอเตอร์ส ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายศูนย์การผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์ของจีเอ็ม ประเทศไทยในจังหวัดระยอง ทั้งสองบริษัทคาดว่าการซื้อขายและส่งมอบศูนย์การผลิตทั้งสองจะเสร็จสิ้นในปลายปี 2563
นายเฮกตอร์ บีจาเรียล ประธานกรรมการ จีเอ็ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า บริษัท สัญญาที่จะดูแลช่วยเหลือพนักงานและลูกค้า และจะปรับเปลี่ยนการดำเนินงานต่างๆ สาหรับลูกค้า พนักงาน ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตและซัพพลายเออร์ ให้สำเร็จเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย
“เราจะให้ความช่วยเหลือและเงินชดเชยให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดในจานวนที่มากกว่ากฎหมายแรงงานไทยกำหนด”
ส่วนผู้จัดจาหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตจะได้รับการเสนอโปรแกรมการช่วยเหลือพิเศษในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ อย่างเหมาะสม หลังจากที่ร่วมเป็นคู่ค้ากับจีเอ็ม มาอย่างยาวนาน รวมถึงโอกาสในการเปลี่ยนธุรกิจของตนให้เป็นศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเชฟโรเลต
“ท่านเจ้าของรถยนต์เชฟโรเลตมั่นใจได้ว่า จีเอ็ม จะยังคงปฏิบัติตามการรับประกันคุณภาพรถยนต์ทุกคันและให้บริการหลังการขายผ่านเครือข่าย ในประเทศไทย เชฟโรเลตจะร่วมมือกับผู้จัดจาหน่ายอย่างใกล้ชิด โดยเราจะเสนอโอกาสในการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้แก่ผู้จัดจาหน่าย ให้เปลี่ยนเป็นศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเชฟโรเลต” นายเฮกตอร์ กล่าว
ในขณะที่ลูกค้าเชฟโรเลต สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1734
20ปี เชฟโรเลต
สำหรับเจนเนอรัล มอเตอร์ส (จีเอ็ม) ก่อตั้งและเริ่มดำเนินการในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2543 การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทจีเอ็มในประเทศไทย ประกอบด้วยศูนย์การผลิตยานยนต์ จีเอ็ม ประเทศไทย ศูนย์การผลิตเครื่องยนต์จีเอ็ม เพาเวอร์เทรน ประเทศไทย ในจังหวัดระยอง และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 เป็นเวลา จนถึงการประกาศปิดกิจการรวม 20 ปี

Advertisements
Advertisements
- Advertisement -spot_imgspot_img

Latest news

Advertising

spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img