ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ดันพงศธร ขึ้นรองประธานฯหลังจินตนาเกษียณอายุ

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ดึงจินตนา ที่ปรึกษา ประกาศแต่งทัพ ผู้บริหารระดับสูงใหม่
นายชิเงโอะ ฮายาคาวะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบถึงความเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงภายในองค์กร เนื่องด้วยนางสาวจินตนา อุดมทรัพย์ รองประธานกรรมการบริหาร ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการวางกลยุทธ์ และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า มากว่า 23 ปี มีวาระครบกำหนดเกษียณอายุการทำงานในปี 2561
ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอประกาศแต่งตั้งนายพงศธร เอื้อมงคลชัย ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมรักษาการตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการบริหารงาน และขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จทางธุรกิจของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า และเสริมสร้างกลยุทธ์ด้านการค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมการตลาดต่างๆ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อต่อยอดความสำเร็จให้กับยามาฮ่าต่อไปในอนาคต นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

พงศธร เอื้อมงคลชัย

สำหรับนายพงศธร เอื้อมงคลชัย ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มายาวนานกว่า 20 ปี และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง General Manager of Global Human Resources Development Division ที่ บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ณ ประเทศญี่ปุ่น  2 ปี จากนั้นจึงกลับมาประจำตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ในวันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอประกาศแต่งตั้ง นางสาวจินตนา อุดมทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาคณะบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เพื่อสนับสนุนและให้คำปรึกษาคณะบริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

Related articles

Comments

Share article

spot_img
spot_img

Latest articles

ADVER