ไทยยามาฮ่า ชวนประชันสโลแกน ลดอุบัติเหตุ

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

Yamaha Road Sefety Slogan     ยามาฮ่า ชวนสร้างสรรค์ประชันไอเดียสโลแกนลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดโครงการประกวด Yamaha Road Safety Slogan ซึ่งเป็นโครงการประกวดสโลแกน เพื่อเป็นสื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกตระหนักถึงความปลอดภัย และเพิ่มความเข้าใจ ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน และร่วมรณรงค์การลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้น้อย ให้สอดคล้องตามนโยบายของภาครัฐ พร้อมทั้งส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไข้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างการขับขี่ปลอภัย และการเคารพกฏจราจร พร้อมทั้งความมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันในสังคม
รายละเอียดโครงการ Yamaha Road Safety Slogon
กติกาการส่งเข้าประกวดโครงการ Yamaha Road Safety Slogon
1. ประชาชนทั่วไป
2. ส่งผลงานเป็นรายบุคคล และส่งได้ไม่เกิน 3 สโลแกน
3. ส่งผลงานได้ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ หรือปนทั้งไทยและอังกฤษ
4. ผลงาน มีเนื้อหาสั้น กระชับ ตรงประเด็น พร้อมอธิบายความหมายใต้สโลแกน
5. ผลงานที่ส่งต้องสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง ไม่ลอกเลียนแบบใครหรือดัดแปลง
6. ผลงานที่เข้าประกวดเป็นสิทธิ์ของ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด ในการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
7. ส่งใบสมัครพร้อมผลงานมาที่ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด เลขที่ 64 หมู่ 1 ถ.บางนาตราด กม.21 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570   (วงเล็บมุมซอง หน่วยงานอุตสาหกรรมสัมพันธ์ โครงการ Yamaha Road  Safety Slogan )
8. ผลการตัดสินประกาศภายในเดือน กันยายน ทางเว็บไซต์ http://www.yamaha-moter.co.th และทางเฟซบุ๊ก Yamaha Society Thailand จะติดต่อกลับ    ไปยังผู้รับรางวัล ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ภายในใบสมัคร
9. ดาวโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.yamaha-moter.co.th
10. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 กรกฏาคม 2560
11. ประกาศผลการตัดสินวันที่ 29 กันยายน ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.yamaha-moter.co.th และทางเฟซบุ๊ก Yamaha Society Thailand
12. ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
เงื่อนไขการประกวดผลงาน
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามกติกาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เบื้องตน
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำ Slogan ผู้ที่ส่งเข้าประกวดใช้ในการเผยแผร่ เพื่อประกอบการทำสื่อรณรงค์/ประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
3.™ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล โดยจะต้องไม่ละเมิดกฏหมายที่ว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
4.ไม่อณุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลในโครงการนี้ ไปใช้ต่อหรือส่งเข้าประกวดในโครงการอื่น
5.ระหว่างการประกวดไม่อณุญาตให้นำผลงานที่ส่งเข้าประกวด ไปเผยแผร่ในสื่อต่างๆหรือโครงการประกวดอื่นๆ
6.การตัดสินใจของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ประเภทรางวัล
รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดแบ่งออกเป็น 2 รางวัลดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
รถจักยานยนต์ YAMAHA M-SLAZ จำนวน 1 คัน
หมวกนิรภัยจำนวน 2 ใบ
บัตรเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 บาท
2. รางวัลชมเชย 9 รางวัล
บัตรเงินสดจำนวน 3,000 บาท และของกำนัลยามาฮ่า

Advertisements
Advertisements
- Advertisement -spot_imgspot_img

Latest news

Advertising

spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img