Saturday, June 22, 2024
Homeข่าวข่าวในประเทศBMW ปรับโครงสร้างดันคนไทยนั่งผอ.คุมการตลาด

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยประกาศปรับโครงสร้างการบริหารในองค์กรมุ่งเสริมประสิทธิภาพความแข็งแกร่งผ่านศักยภาพที่หลากหลาย ดัน3 คนไทยคุมตลาด โดยการปรับเปลี่ยนทีมผู้บริหารในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งแบรนด์บีเอ็มดับเบิลยูและมินิ
กรุงเทพ-15 ธ.ค.63-นายอเล็กซานเดอร์ บารากา ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์BMW เปิดเผยว่า บริษัทได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร โดยการผลักดันให้คนไทยมีส่วนในการบริหารมากขึ้นทั้งนี การปรับเปลี่ยนดังกล่าว มีผลอย่างเป็นทางการในวันที่1 ม.ค.64
“การปรับโครงสร้างการบริหารในครั้งนี้ จะผสานเอาความหลงใหลดังกล่าวรวมทั้งศักยภาพและประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้บริหารทั้ง4 คน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ กับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปมาอย่างยาวนานและเป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมประสิทธิภาพด้านการวางกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค จากผลงานความสำเร็จของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารของผู้บริหารทั้ง4คน”
คนไทยขึ้นคุมการตลาด

ชนินทร์ ฐิติจารุไพศาล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายของบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย

สำหรับการเปลี่ยนโครงสร้างครั้งล่าสุดประกอบไปด้วย ส่วนของบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย นายปรีชา นินาทเกียรติกุลเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดแทนกัลดริค ดอนเนอซาน ซึ้งเป็นอดีตผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของบีเอ็มดับเบิลยู  โดยคุณปรีชาเริ่มต้นทำงานกับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2550 ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป มินิ ประเทศไทยก่อนที่จะย้ายไปรับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของมินิ ณ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป เอเชีย ประเทศสิงคโปร์รับผิดชอบดูแลด้านการขายและการตลาดของมินิ ก่อนจะกลับมารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป มินิ ประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 ดูแลและพัฒนาการดำเนินงานของมินิในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลา 6 ปีโดยในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทยนายปรีชาจะดูแลบริหารการวางแผนและกลยุทธ์ด้านการตลาดของบีเอ็มดับเบิลยูพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมการตลาดของบีเอ็มดับเบิลยูในประเทศไทยให้เกิดศักยภาพสูงสุด
โยกจีเอ็มพัฒนาธุรกิจนั่งดูขาย
ประภัสรา อร่ามวงศ์สมุทร ผู้อำนวยการมินิ

นายชนินทร์ ฐิติจารุไพศาล ซึ่งเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายของบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทยก็มีประสบการณ์ด้านการบริหารในหลายบทบาทหน้าที่มาอย่างยาวนานเช่นกันโดยได้ร่วมงานกับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548จึงมีความเชี่ยวชาญในการบริหารฝ่ายขายมากกว่า 15ปีในหลายตำแหน่งของทั้งแบรนด์บีเอ็มดับเบิลยูและบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราดไม่ว่าจะเป็นการวางแผนและกำหนดทิศทางกลยุทธ์ฝ่ายขาย การบริหารฝ่ายปฏิบัติการด้านการขายรวมถึงตำแหน่งล่าสุดในฐานะผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้จำหน่ายของบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทยสำหรับในตำแหน่งใหม่นี้ชนินทร์จะรับผิดชอบดูแลการดำเนินงานโดยรวมในกิจกรรมการขายของรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูรวมถึงพัฒนาและวางแผนด้านกลยุทธ์ฝ่ายขายเพื่อสร้างการเติบโตของยอดขายบีเอ็มดับเบิลยูในตลาดประเทศไทย
ประภัสรา อร่ามวงศ์สมุทร เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานโดยรวมของมินิในประเทศไทย ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารแบรนด์ การขายและการตลาด โดยคุณประภัสราได้เป็นส่วนหนึ่งของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป มานานกว่า 13 ปีแล้วด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดและการขายจากการบริหารงานในหลายตำแหน่ง โดยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารการตลาดในปี 2550 และในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดในปี2553 จากนั้นประภัสราได้นำทีมสร้างผลงานด้านยอดขายให้กับบีเอ็มดับเบิลยูประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายในปี 2559ก่อนที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่งล่าสุดในฐานะผู้อำนวยการของมินิ ประเทศไทย
รอน ศิริวันสาณฑ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป

นายรอน ศิริวันสาณฑ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์โดยนายรอนได้ทำงานในหลายตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับรัฐกิจสัมพันธ์ตั้งแต่ปี 2545ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทยในปี 2557ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ ในตำแหน่งใหม่นี้ นายรอนจะเข้ามารับผิดชอบหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆตั้งแต่การวิเคราะห์ภาพรวมทางการเมืองและผลกระทบต่อบริษัทฯไปจนถึงการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร

Advertisements
Advertisements
- Advertisment -
Advertisements

Must Read

% SOH เช็คสุขภาพแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

SOH หรือ State of Health คือ ค่าที่ใช้วัดสภาพความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า (EVs: Electric Vehicles) ค่านี้จะแสดงในรูปเปอร์เซ็นต์ (%) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการเก็บพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ใหม่ที่เพิ่งผลิตออกมาค่า % SOH นั้นมีความสำคัญมากเพราะมันจะบอกได้ว่าแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้านั้นมีความสามารถในการทำงานมากน้อยเพียงใด และมีแนวโน้มที่จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อไร คำอธิบายเชิงเทคนิค ความจุที่เหลือ (Remaining Capacity): ความจุที่เหลือ...