Saturday, June 22, 2024
Homeข่าวข่าวในประเทศโตโยต้ารับพิษเศรษฐกิจเลิกจ้างพนักงานรับเหมาช่วง

ตามที่ มีการเผยแพร่ข้อมูล ในโซเชียลเน็ทเวิร์ค ถึงโครงการสมัครใจลาออกสำหรับพนักงานรับเหมาช่วงของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  ทางบริษัทฯ ใคร่ขอชี้แจงรายละเอียด ดังต่อไปนี้
จากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังคงชะลอตัว ประกอบกับความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อการส่งออก ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ บริษัทฯ ต้องปรับลดกำลังการผลิตลง และมีพนักงานเกินความจำเป็นในการผลิต  รวมทั้งต้องปรับลดจำนวนชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา ทำให้รายได้รวมต่อเดือนของพนักงานลดลง
ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีทางเลือก บริษัทฯ จึงเปิด โครงการ “จากด้วยใจ” ให้แก่พนักงานรับเหมาช่วงเข้าร่วมโครงการสมัครใจลาออก ซึ่งพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับเงินชดเชยครบถ้วนตามกฎหมายแรงงาน และบริษัทฯ ยังพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษ ให้กับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ของตลาดรถยนต์ดีขึ้น ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับพนักงานที่สมัครใจร่วมโครงการนี้  กลับเข้าทำงานเป็นลำดับแรกโดยคงอัตราค่าจ้างพร้อมสวัสดิการตามเดิม รวมทั้งจะมีการนับอายุงานต่อเนื่อง บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายปลดพนักงานออกแต่อย่างใด รวมทั้ง โตโยต้า ยังมี ความมั่นใจว่าประเทศไทยยังคงมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคนี้ต่อไป
ตลาดรถไทย ยังรอสัญญาณบวก
รายงานข่าวจากโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ระบุว่า ตลาดรถยนต์สะสม 5 เดือน มีปริมาณการขาย 302,581 คัน ลดลง 0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 17.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 8.5% เนื่องมาจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่สู่ตลาด แต่จากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัวต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือน ระมัดระวังเรื่องการลงทุนและใช้จ่าย ทำให้อัตราการเติบโตของยอดขายสะสมยังคงชะลอตัว
ในขณะที่ โตโยต้าคาดหมายภาวะของตลาดในเดือนมิ.ย.2559ว่า  ยอดขายรถในเดือนมิ.ย. ยังคงทรงตัว ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศเริ่มมีแนวโน้มที่จะเติบโต ทั้งจากการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึงแรงส่งจากการท่องเที่ยวและบริการ แต่อย่างไรก็ตามความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก รวมถึงการผลิตที่ยังคงทรงตัวในระดับต่ำจากภาวะภัยแล้ง และกำลังซื้อโดยรวมที่ยังไม่ขยายตัว ทำให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนยังอยู่ในสภาวะทรงตัว
5เดือนโตโยต้ายอดขายลด13.4%
ในขณะที่ผลการดำเนินงานของโตโยต้า นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2559 ของโตโยต้า บริษัทสามารถทำยอดขายได้เป็นอันดับที่ 1 ด้วยยอด 87,715 คัน มปริมาณการขายลดลง13.4% และครอบครองส่วนแบ่งตลาด 29.0%
จากตลาดรถยนต์รวมทุกยี่ห้อ รวมกัน 302,581คัน
สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2559 ของโตโยต้า บริษัทสามารถทำยอดขายได้เป็นอันดับที่ 1 ด้วยยอด 87,715 คัน มปริมาณการขายลดลง13.4% และครอบครองส่วนแบ่งตลาด 29.0% จากตลาดรถยนต์รวมทุกยี่ห้อ รวมกัน 302,581คัน
โดยแบ่งเป็น ตลาดรถยนต์นั่ง โตโยต้า มียอดขาย 27,849 คัน ลดลง 39.2% รถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)โตโยต้า มียอดขาย 56,834 คัน เพิ่มขึ้น 11.5%
หากแยกเฉพาะ ตลาดรถกระบะ( Pure Pick up) โตโยต้า มียอดรวม 44,236 คัน ลดลง 5.0% ในขณะที่ ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ โตโยต้า มียอดรวม 59,866 คัน เพิ่มขึ้น 7.9%
อนึ่งการรายงาน การเลิกจ้างครั้งนี้เกิดจาก การรายงานของเวบไซต์  voicelabour.org ระบุว่า บริษัทผลิตรถยนต์ค่ายยักษ์ เปิดโครงการ ”จากกันด้วยใจ” ส่งลูกจ้างเหมาค่าแรงเกือบพันคน พร้อมจ่ายเงินพิเศษค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นขวัญถุง แถมรับปากหากการประกอบการดีขึ้นรับกลับค่าจ้างสวัสดิการเท่าเดิม
เมื่อวันที่ 4ก.ค. 59 หลังกระแสการเปิดโครงการสมัครใจลาออกของบริษัทผลิตรถยนต์ค่ายยักษ์จากประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ชื่อโครงการ “จากกันด้วยใจ”   voicelabour.org อ้างแหล่งข่าว ระบุว่า   การเปิดโครงการดังกล่าวเพื่อที่จะให้ลูกจ้างเหมาค่าแรงซึ่งมีอยู่ในกระบวนการผลิตประมาณ40% ของลูกจ้างทั้งหมดในการสมัครใจลาออกโดยทางบริษัทต้องการคนที่สมัครใจลาออกจำนวน 800-900 คน โดยกำหนดจำนวนแต่ละไลน์การผลิต ได้เปิดรับสมัครเข้าโครงการเป็นเวลา 1 สัปดาห์
นับตั้งแต่วันที่ 4.ก.ค. เป็นต้นไป โดยผู้บริหารลงชี้แจงลูกจ้างเหมาค่าแรงทั้งสำโรง เกตเวย์ บางชอน พร้อมทั้งสัญญากับลูกจ้างเหมาค่าแรงหากผลประกอบการดีขึ้นจะรับลูกจ้างเหมาค่าแรงกลับเข้ามาทำงานในอัตราค่าจ้างเดิมสวัสดิการเดิมและนับอายุงานต่อเนื่องด้วย
voicelabour.org อ้างแหล่งข่าวต่อไปว่า  ในการเปิดโครงการ “จากกันด้วยใจ”สำหรับลูกจ้างเหมาค่าแรงนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ลาออกโดยทางบริษัทจะจ่ายเงินพิเศษและค่าชดเชยให้ตามอายุงาน พร้อมค่าจ้าง และค่าบอกกล่าวล่วงหน้า การที่ไม่บอกคืนลูกจ้างเหมาค่าแรงเหมือนกับบริษัทอื่นๆนั้นเพราะเห็นว่า ลูกจ้างเหมาค่าแรงอยู่ด้วยกันมานาน และมีเรื่องของการทำงานดีจะมีการบรรจุให้เป็นลูกจ้างประจำด้วย ซึ่งมีการบรรจุเกือบทุกปี ซึ่งปีละหลายร้อยคน ซึ่งขณะนี้คนที่มาสมัครใจลาออกจำนวนมากโดยบริษัทเปิดรับสมัครใจลาออกในส่วนของลูกจ้างเหมาค่าแรงที่มีอายุงานต่ำกว่า 10 ปี ซึ่งหลังจากครบกำหนดตามที่บริษัทเปิดโครงการฯทางบริษัทก็จะมีการใช้การประเมินดูเรื่องประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเลิกจ้าง ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายอย่างไรบริษัทต้องการที่จะใช้การลาออกโดยสมัครใจก่อน
ทั้งนี้ล่าสุดแหล่งข่าวรายงานว่า ทางผู้บริหารบริษัทได้มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงกับลูกจ้างเหมาค่าแรง และได้มีการร่วมส่งลูกจ้างเหมาค่าแรงขึ้นรถกลับบ้านและมีลูกจ้างเหมาค่าแรงของบริษัทดังกล่าวออกมาโพสต์เรื่องราวชีวิตการทำงานในบริษัทดังกล่าวด้วยความผูกพัน เพื่อเป็นการบอกลาในโซเซียลมีเดียอีกด้วย
[fblike]
อ่านข่าวประกอบ:ท่าทีกระทรวงแรงงานกรณีโตโยต้า :สำนักข่าวไทย

Advertisements
Advertisements
- Advertisment -
Advertisements

Must Read

% SOH เช็คสุขภาพแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

SOH หรือ State of Health คือ ค่าที่ใช้วัดสภาพความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า (EVs: Electric Vehicles) ค่านี้จะแสดงในรูปเปอร์เซ็นต์ (%) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการเก็บพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ใหม่ที่เพิ่งผลิตออกมาค่า % SOH นั้นมีความสำคัญมากเพราะมันจะบอกได้ว่าแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้านั้นมีความสามารถในการทำงานมากน้อยเพียงใด และมีแนวโน้มที่จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อไร คำอธิบายเชิงเทคนิค ความจุที่เหลือ (Remaining Capacity): ความจุที่เหลือ...