Saturday, June 22, 2024
Homeโตโยต้า จากโรงงานทอผ้าสู่เส้นทางผู้นำโลกยานยนต์

โตโยต้า รถยนต์เบอร์1 ของโลก (ถือหุ้น27% ในเทสล่า) และวันนี้เครือข่ายของโตโยต้า มีรถหลายแบรนด์ในกลุ่ม ได้แก่ ฮิโน่ ซูบารุ ไดฮัทสุ และจักรยานยนต์ยามาฮ่า โตโยต้ามีประวัติอันยาวนานและยิ่่งใหญ่น่าสนใจ

Advertisements

โตโยต้า มอเตอร์ คอร์เปอเรชั่น (TMC) ก่อตั้งเมื่อเดือนก.ย. 2476 (ค.ศ. 1933) จากบริษัทผูู้ผลิตเครื่องทอผ้ายี่ห้อโตโยดะ
คีชิโระ โตะโยะดะได้ทำการตั้งแผนกใหม่ในพ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1934) เพื่อพัฒนาเครื่องยนต์ Type A ซึ่งได้นำไปใช้ใน Model A1

ย้อนหลังไปได้จนถึงปี 2472 นาย ซากิชิ โตโยด้า (SAKICH TOYODA) เจ้าของโรงงานผลิตเครื่องทอผ้า TOYODA AUTOMATIC LOOM WORKS ได้ขายสิทธิบัตรการผลิตเครื่องทอผ้าให้แก่บริษัท PLATT BROS แห่งประเทศอังกฤษในราคา 100,000) ปอนด์ และมอบให้ลูกชายของเขาคือ คิชิดร โตโยด้า (MR.KICHIRO TOYODA) เป็นทุนรอนในการทดลองผลิตรถยนต์
รถยนต์แบบแรกที่ผลิตจากโรงงานเครื่องทอผ้าของโตโยต้าและนำออกจำหน่ายในตลาด เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์ 6 สูบ 65 แรงม้า ใช้แชสซีส์และระบบส่งกำลังของเซฟโรเลต์แห่งสหรัฐอเมริกา ออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรกในปี 2479 มีอัตราการผลิต 5 คัน ต่อวัน หนึ่งปีหลังจากโตโยด้าจึงเริ่มการผลิตรถยนต์อย่างจริง ๆ จัง ๆ โดยก่อตั้งบริษัท TOYOTA MOTOR CO., LTD. ขึ้นด้วยเงินทุนประมาณ 3.5 ล้านเหรัยญสหรัฐและประกอบกิจการผลิตรถยนต์สืบต่อกันมาตราบจนปัจจุบัน

ยุคบุกเบิกของโตโยต้า เริ่มจาก “คิชิโร โตโยดะ” บุตรชาย “ซาคาชิ โตโยดะ” ผู้ คิดค้นผลิตเครื่องปั่นด้ายในปี ค.ศ.1933 อาศัยหลักการทอผ้าจากเครื่องจักรกล สู่การผลิตเครื่องยนต์ต้นแบบคันแรกโมเดล AA ในปี 1936 โดยมีทุน 1 ล้านเยน ก่อตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ ณ เมืองนาโงยา หลังขายกิจการท้อผ้าของครอบครัวแก่ กลุ่มทุนชาวอังกฤษ

เครื่องยนต์ ไทร์ เอ เป็นรถยนต์นั่งคันแรกของบริษัท พ.ศ. 2478 (ค.ศ. 1935) และรถบรรทุก G1 ก.ค. ปีเดียวกัน ซึ่ง Model A1 ได้พัฒนามาผลิตเพื่อการค้าเต็มรูปแบบซึ่งคือ Model AA ในปี พ.ศ. 2479 (ค.ศ. 1936)

โตโยต้า สามารถดำเนินธุรกิจได้ดีเพราะการใช้ระบบการผลิต ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งคิดค้นโดยโตโยต้า หรือเรียกว่า ว่า ระบบการผลิตแบบโตโยต้า ที่ประกอบด้วยการดำเนินการผลิตแบบทันเวลา (Just in Time) และการดำเนินการด้านการบริหารคุณภาพ (Kaizen) ตลอดจนมีการดำเนินการตามปรัชญาที่มั่นคง (Consistant Purpose) ซึ่งถือได้ว่าเป็นการดำเนินการตามวิถีแห่งโตโยต้า (Toyota Way) ระบบเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่ไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย

Advertisements

สัญลักษณ์ของโตโยต้า เป็นรูป ELLIPSE หรือวงรี 2 วง วางซ้อนกันเป็นรูปตัว T และล้อมรอบด้วยรูปวงรีขนาดใหญ่อีก 1 วง เป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับการออกแบบใหม่ขึ้น โดยเริ่มใช้เป็นครั้งแรกปลายปี 2532  รถโตโยต้าแบบแรกที่ติดสัญลักษณ์ตัวนี้คือ เซลซิเออร์ (TOYOTA CELSIOR)

โตโยต้าอธิบายความหมายของตัว โลโก้ว่า  รูปวงรีเป็นรูปทรงทางเรขาคณิตซึ่งมีจุดศูนย์กลางหรือจุดโฟกัส 2 จุด โตโยต้านำรูปนี้มาใช้ เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของการผนึกหัวใจ 2 ดวง เข้าด้วยกัน คือ รูปหัวใจของผู้ใช้รถ กับหัวใจของตัวสินค้า

ส่วนพื้นที่ว่างซึ่งบรรจุอยู่ภายในวงรีวงใหญ่ หมายถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งสามารถขยายตัวออกไปโดยไม่มีขอบเขต

ต้นแบบคันแรกของโตโยต้า คือ โมเดล A1 จำลองสร้างในปี 1935 จากนั้นหนึ่ง ปี เดือนเมษายน ค.ศ.1936 รถยนต์คันแรกโมเดล AA รถยนต์ขนาด 5 ที่นั่ง เครื่องยนต์ 3,380 ซีซี. 65 แรงม้าที่ 3,000 รอบต่อนาที น้ำหนัก 1.5 ตัน เปิดขาย สู่สาธารณชนในราคา 3,350 เยน และได้รับความนิยมอย่างมาก
ทุกขั้นตอนตั้งแต่ตอนประกอบโครงร่างตัวถัง พ่นสี ประกอบชิ้นส่วนภายในและ ภายนอก ล้วนทำจากมือ (Hand Made) จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญโตโยต้า เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับรถยนต์ มีสมรรถนะมาตรฐานสูงสุด โดยโรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้าตั้งอยู่ในโรงงานปั่นด้ายนั่นเอง ซึ่งที่ตั้งปัจจุบันอยู่ใน Toyota Commemorative Museum เมืองนาโงยา

จากโมเดล AA “คิชิโร โตโยดะ” ผลิตรถยนต์รุ่นต่อมาอีกหลายโมเดล ไม่ว่าจะเป็นตระกูล S-Type , R-Type และ G1 รถปิกอัพ บรรทุกขนาด 6 ล้อ แบบ 2 ที่นั่ง เครื่องยนต์ 3,389 ซีซี. 65 แรงม้า ที่ 3,000 รอบต่อนาที มีน้ำหนักบรรทุก 1,500 กิโลกรัม ผลิตในปี 1935 ปีเดียวกับ AA I-Z ปิกอัพเล็ก แบบทหาร เครื่องยนต์ S-Type 4 สูบ ขนาด 995 ซีซี. 30 แรงม้า ที่ 4,000 รอบต่อนาที น้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม ผลิตใน ปี 1954 ผลิตรถเก๋งรุ่นยอดนิยม Toyopet Crown ขนาด 6 ที่นั่ง เครื่องยนต์ R-Type 4 สูบ ขนาด 1,453 ซีซี. 48 แรงม้า ที่ 4,000 รอบต่อนาที ในปี 1955 จากนั้นอีก 7 ปี ในปี ค.ศ.1962 ถือว่า โตโยต้าก้าวสู่ความสำเร็จมากที่สุด เนื่องจากผลิตรถยนต์ครบ 1 ล้านคัน ปัจจุบัน โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน จำกัด (TMC) มีโรงานผลิตรถยนต์ครอบคลุม 52 แห่งใน 27 ประเทศทั่วโลก และประเทศไทยเป็นฐาน การผลิตสำคัญอันดับ 3 ที่ทางโตโยต้า มอเตอร์ มีการลงทุนต่อเนื่องกว่า 40 ปีที่ผ่านมา และในปี 2550 โรงงานแห่งที่ 3 จะเปิดดำเนินงานอย่างเป็น ทางการ

Advertisements
- Advertisment -
Advertisements

Must Read

% SOH เช็คสุขภาพแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

SOH หรือ State of Health คือ ค่าที่ใช้วัดสภาพความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า (EVs: Electric Vehicles) ค่านี้จะแสดงในรูปเปอร์เซ็นต์ (%) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการเก็บพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ใหม่ที่เพิ่งผลิตออกมาค่า % SOH นั้นมีความสำคัญมากเพราะมันจะบอกได้ว่าแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้านั้นมีความสามารถในการทำงานมากน้อยเพียงใด และมีแนวโน้มที่จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อไร คำอธิบายเชิงเทคนิค ความจุที่เหลือ (Remaining Capacity): ความจุที่เหลือ...